هواپیمای جنگنده ی شفق ایران
بي شک ايران با گامهاي خوبي که در صنعت هوانوردي برداشته سرآمد کشورهاي منطقه است. به ويژه با طراحي و ساخت هوايماي جنگي شفق توانايي بالاي خود را را به نمايش گذاشته و کارشناسان نظامي را در سراسر جهان، از چنين طراحي برجسته و پيشرفته اي شگفت زده کرد.

در مورد هواپيماي جنگي شفق که توجه جهان هوانوردي را به خود معطوف ساخت و سايتها و مجله هاي مشهور صنعت هوانوردي در مورد آن دست به گمانه زني پرداختند و آن را ستوده و نشانه ايي از پيشرفت صنايع هوايي ايران دانستند. طراحي و ساخت اين جنگنده ابتدا قرار بود با همکاري روسيه انجام شود اما با توجه به فشارها و تهديدهاي آمريکا، روسيه خود را از اين برنامه کنار کشيد و طرحان و کارشناسان ايراني به ويژه دانشگاه صنعتي شريف براي رو کم کني هم که شده با همت و تلاش خودشان کار طراحي را انجام داده و به ...........
 
به ادامه مطالب مراجع فرماید.